شماره تماس:

021-28428737

ایمیل:

4payegames@gmail.com

آدرس کارخانه:

تهران – جاده خاوران- کیلومتر 15 – روبروی شهرک صنعتی خاوران