معمای P1

هدف از این پازل غیرفعال کردن سیستم نظارت تصویری است:

۱- سیم‌ها(فیوزها) را با مراجعه به رنگ های روی صفحه «No Signal» از جعبه حذف کنید.

۲- هر ستون در صفحه «No Signal» مربوط به یکی از سیم‌ها است.

۳- مستطیلهای رنگی بلند روی صفحه (NO SIGNAL) نشان دهنده سیم‌ها هستند.

۴- مربع‌های رنگی روی صفحه (NO SIGNAL) نشان دهنده مربع‌های شماره‌گذاری شده در جعبه فیوز هستند. (از چپ به راست)
مثال: مستطیل آبی مربوط به سیم آبی و مربع سفید مربوط به شماره آن است.

۵- «سطل آشعال» روی صفحه (NO SIGNAL) بیانگر رنگ سیم‌هایی هست که باید بریده شوند.


پس از بریدن سیم ها، 4 سیم باقی می‌ماند که به شما پاسخ می دهد: XII (منظور عدد 12 است).
پاسخ: دوازده – twelve


معمای P2

این تصویر حاوی یک پیام مخفی است. برای یافتن راه حل آن ، باید به تصویر در آینه نگاه کنید. در اینصورت متن مخفی ظاهر می‌شود.

پاسخ: EXIT TWELVE.

یعنی از خروجی ۱۲ خارج شوید.


معمای P3

این پازل به دو بخش تقسیم می شود:

۱- کد هر ۴ ورودی را پیدا کنید.

۲- محل خزانه 777 را بیابید.

این دو پازل به هم مرتبط هستند. یعنی کد ۴ ورودی ما را به خزانه 777 هدایت می کند.

پیدا کردن کدهای ورودی

برای پازل هر ورودی سه باکس مربعی وجود دارد که روی هر باکس اعدادی وجود دارد. هر باکس نیز پس زمینه خاص خود را دارد. در هر باکس عدد خاصی وجود ندارد.
(به عنوان مثال: مربع اول از ورودی ۱ ، عدد 2 را ندارد).

در پس زمنیه هر باکس نیز نمادهایی وجود دارد که مشابه آنها در کادرهای مربعی کوچک تر است. آنها ترتیب اعداد را نشان می دهند.
(به عنوان مثال مربع اول از ورودی ۱: نمادهای مربع‌های زیر عبارتند از: نقطه/موج/موج، بنابراین کد 226 است).

چگونه می توان مکان خزانه را پیدا کرد؟

۱- پاسخ پازل (P2) نقطه شروع این پازل است -> خروجی دوازده است.

۲- یعنی از اتاق «خروجی دوازده» روی نقشه روی صفحه شروع کنید.

۳- اعداد در پازل «ورودی» مسیری را که باید دنبال کنید را به شما نشان می دهد. برای یافتن مسیر خود، پازل «ورودی» را به ترتیب صعودی دنبال کنید یعنی از ورودی ۱ و سپس ۲ و … شروع کنید.

۴- فلش هایی روی صفحه کلید وجود دارد. آنها را دنبال کنید تا شما را راهنمایی کنند.

مثال: 226 = پایین -> پایین -> راست
پاسخ ها:
ورودی ۱: 226
ورودی ۲: 84
ورودی ۳: 662
ورودی ۴: 6822


معمای P4

هدف این پازل یافتن ارزش نمادهای زیر است: a-b-c-d.
نشان ها به چه ترتیبی باید در لیست کارمندان قرار گیرند؟

 1. رنگ خطوط در جدول نشان دهنده رنگ بخش های مختلف است.
 2. به واحدهای کارمندان نگاه کنید. آنها به شما خواهند گفت که متعلق به کدام واحد هستند.
 3. کارمندان را به ترتیب حروف الفبا از چپ به راست در مکانهای رنگی مربوطه قرار دهید.
  (مثال: ردیف اول سبز است -> پنل واحد عملیات بانکی سبز است). نشان های کارکنان این بخش را به ترتیب حروف الفبا قرار دهید:
  (آنا -> دیوید -> ربکا -> ساموئل)

چگونه می توان مقدار a-b-c-d را پیدا کرد؟

 1. ابتدا بجای P3 پاسخ معما را که عدد ۰۴ هست را قرار دهید
 2. مجموع اعداد افقی و عمودی هر سطر/ستون باید با عدد انتهای آن سطر/ستون برابر باشد.
 3. مقدار ( P3 ) عدد 4 است، بنابراین مقدار C برابر با 1 است، زیرا 4 علامت C مقدار یکسانی دارند. بنابراین 4 تقسیم بر 4 = 1.
 4. با این مقدار می توانند ردیف دوم (امنیتی) را حل کنند. اگرC=1 پس 31=3b+4 می شود و در نتیجه b=10 میباشد.
 5. حالا می توانید سطرهای دیگر را حل کنید.

هنگامی که مقدار علائم را پیدا کردید، می توانید اعداد را با حروف جدول روی پاکت مطابقت دهید.
THREE را پیدا خواهید کرد


معمای P5

پس از حل پازل (P4)، خواهید فهمید که باید دسته را 3 درجه پایین بیاورید.
فلش ها اعداد 10، 20، 5 را به شما نشان می دهند.


معمای P6

پاسخ به پازل (P5): 10، 20، 5 به شما امکان می دهد دلارهای صحیح را شناسایی کنید.

10، 20 و 5 دلاری را بردارید و آنها را روی هم در نور قرار دهید. آنها عدد 79 را آشکار خواهند کرد.