معمای P1

هدف از این پازل غیرفعال کردن سیستم نظارت تصویری است:

سیم‌ها را با مراجعه به رنگ های روی صفحه «No Signal» از جعبه خارج کنید.

یک ستون مربوط به سیم‌ها است.

خطوط رنگی بلند نشان دهنده سیم‌ها هستند.

مربع‌های رنگی روی صفحه (NO SIGNAL) نشان دهنده مربع‌های شماره‌گذاری شده در جعبه فیوز هستند. (از چپ به راست)
مثال: مستطیل آبی مربوط به سیم آبی و مربع سفید مربوط به شماره آن است.

«سطل آشعال» نماد این است که اینها سیم‌هایی هستند که باید بریده شوند.
پس از برداشتن سیم ها، 4 سیم باقی می ماند که به شما پاسخ می دهد: XII (منظور عدد 12 است).
پاسخ: دوازده – twelve


معمای P2

این تصویر حاوی یک پیام مخفی است. برای یافتن راه حل، به تصویر در آینه نگاه کنید. متن مخفی ظاهر میشود.

پاسخ: EXIT TWELVE. یعنی از خروجی ۱۲ خارج شوید


معمای P3

این پازل به دو بخش تقسیم می شود:

۱- کد 4 ورودی را پیدا کنید

۲- محل خزانه 777 را بیابید.

این دو پازل به هم مرتبط هستند.

کد 4 ورودی ما را به خزانه 777 هدایت می کند.

چگونه این کد را پیدا می‌کنید؟

روی هر جعبه اعداد وجود دارد. همه اعداد موجود نیستند، در هر جعبه یک عدد وجود ندارد.
(به عنوان مثال: مربع اول از ورودی ۱ ، عدد 2 را ندارد).

در پشت اعداد نمادهایی وجود دارد که مشابه آنها در کادرهای زیر است. آنها ترتیب اعداد را نشان می دهند.
(به عنوان مثال مربع اول از ورودی ۱: نمادهای مربع‌های زیر عبارتند از: دایره/موج/موج، بنابراین کد 226 است).

چگونه می توان مکان خزانه را پیدا کرد؟

۱- پاسخ پازل (P2) نقطه شروع این پازل است -> خروجی دوازده است.

۲- یعنی از اتاق «خروج دوازده» روی نقشه روی صفحه شروع کنید.

۳- اعداد در پازل «ورودی» مسیری را که باید دنبال کنید را به شما نشان می دهد. برای یافتن مسیر خود، پازل «ورودی» را به ترتیب صعودی دنبال کنید یعنی از ورودی ۱ و سپس ۳ و غیره شروع کنید.

۴- فلش هایی روی صفحه کلید وجود دارد. آنها را دنبال کنید تا شما را راهنمایی کنند.

مثال: 226 = پایین -> پایین -> راست
پاسخ ها:
ورودی ۱: 226
ورودی ۲: 84
ورودی ۳: 662
ورودی ۴: 6822
نقشه: 04


معمای P4

این تصویر حاوی یک پیام مخفی است. برای یافتن راه حل، به تصویر در آینه نگاه کنید. متن مخفی ظاهر میشود.

پاسخ: EXIT TWELVE. یعنی از خروجی ۱۲ خارج شوید